Vanaf 1/7/2016 geen klantenlisting meer voor de kleine ondernemer.

  Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers (‘klantenlisting’) indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet: Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben of wél een[…]