Moet u als kleine onderneming (g)een btw-klantenlisting indienen?

Wat zijn de voorwaarden voor het (niet) indienen van een btw-klantenlisting? Op de website van de federale overheid financiën lezen we het volgende: “Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers (‘klantenlisting’) indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden voldoet: Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen[…]

Geen btw kwartaalvoorschotten meer vanaf 1 april 2017?

  Het is zo ver! Wat ik enige tijd geleden al aankondigde op de website (zie artikel 16/08/2016) wordt dan toch doorgevoerd. Minister Van Overtveld stelt dat de btw kwartaalvoorschotten afgeschaft worden. In de persmededeling staat het volgende te lezen: “Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op[…]