Lagere tarieven in de vennootschapsbelasting vanaf AJ2019?

 

Wat zijn de oude tarieven in de vennootschapsbelasting ?

We spreken over 2 tarieven, het normale tarief is vandaag gelijke aan 33.99% (incl 3% aanvullende crisisbelasting)

Het verlaagde tarief voor KMO-vennootschappen ziet er als volgt uit:

  • < € 25.000                                        24.98% (incl 3% aanvullende crisisbelasting)
  • € 25.000 – € 90.000                    31.93% (incl 3% aanvullende crisisbelasting)
  • € 90.000 – € 322.500                  35.54% (incl 3% aanvullende crisisbelasting)

 

 

Wat worden de nieuwe tarieven in de vennootschapsbelasting?

Voor aanslagjaar 2018 blijft het normale tarief van 33.99% behouden. Aanslagjaar 2019 & 2020 zou het tarief verder verlagen naar 29.58% (incl 2% aanvullende crisisbelasting), om dan voor aanslagjaar 2021 te verlagen naar 25% (afschaffing aanvullende crisisbelasting).

 

Ook voor het verlaagde tarief zijn er wat wijzigingen op komst vanaf AJ 2019:

                                                     AJ 2019 & AJ 2020                                     AJ 2021

  • < € 100.000                 20.4% (incl 2% ACB)                                  20% (afschaffing ACB)
  • > € 100.000                 29.58% (incl 2% ACB)                                25% (afschaffing ACB)

 

Bedrijfsleidersbezoldiging minimaal 45.000 euro!!

Dit is de keerzijde van de medaille. Om onder de verlaagde vennootschapsbelasting te vallen moet men aan ten minste 1 van de bedrijfsleiders een minimumbezoldiging van 45.000 euro uitkeren. Voor AJ2018 is dit nog 36.000 euro. Indien de belastbare winst lager is dan deze 45.000 volstaat het om een bezoldiging uit te keren die gelijk is aan het belastbare resultaat.

Als extraatje zou er nog een bijzondere aanslag kunnen aangerekend worden van 10% indien er te weinig bezoldiging wordt uitgekeerd. Deze bijzondere aanslag zal niet worden toegepast voor vennootschappen, tijdens de eerste 4 jaar na opstart.Een voorbeeldje:

Bedrijfsleidersbezoldiging € 40.000

Aanslagjaar 2019:  (€ 45.000 – € 40.000)

€ 5000 * 10% = 500 euro bijzondere aanslag.

Verder zal deze vennootschap geen recht hebben op het verlaagde tarief waardoor ze 29.58% (AJ 2019) vennootschapsbelasting zal betalen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *