Lagere tarieven in de vennootschapsbelasting vanaf AJ2019?

  Wat zijn de oude tarieven in de vennootschapsbelasting ? We spreken over 2 tarieven, het normale tarief is vandaag gelijke aan 33.99% (incl 3% aanvullende crisisbelasting) Het verlaagde tarief voor KMO-vennootschappen ziet er als volgt uit: < € 25.000                                        24.98% (incl 3% aanvullende crisisbelasting) € 25.000 – € 90.000                    31.93% (incl 3% aanvullende[…]