23 mei 2016

Cijfermomenten

DEF EH Logo CMYK-05 klein1

 

DEF EH Logo RGB-04 klein150-40 Btw-aangifte

Ik stuur een mailtje dat de facturen binnengebracht mogen worden, waarna ik ermee aan de slag ga. Ik stuur een document per mail waarin het tegoed of te betalen bedrag staat, rekening houdend met de betaalde voorschotten. Daarna zorg ik dat de btw aangifte tijdig ingediend wordt bij de overheid.

DEF EH Logo RGB-04 klein150-40Resultatenrekening

Op het moment dat het resultaat moet berekend worden vraag ik een attest op bij de sociale kas. Ik kijk of de cijfers nog geoptimaliseerd kunnen worden op het vlak van kosten. Hierna stuur ik het resultaat door naar de klant waarna deze een afspraak kan maken om het te bespreken indien gewenst.

DEF EH Logo RGB-04 klein150-40 Jaarrekening

Ik bekijk of de cijfers geoptimaliseerd kunnen worden op vlak van de kosten. Nadien stuur ik de klant een excelfile m.b.t. de vennootschapsbelasting en inzichten in de cijfers. Als de klant deze wil bespreken kan dit. Nadat de cijfers goedgekeurd worden, en de resultaatsverdeling gebeurd is mag de klant een verslag van de algemene vergadering verwachten wat hij dan op de algemene vergadering kan tekenen.

DEF EH Logo RGB-04 klein150-40Bedrijfsleidersbezoldiging

Ik doe maand- of kwartaalaangifte van de bedrijfsvoorheffing. Evenals het opstellen van de fiche 281.20 voor bedrijfsleiders. Op die manier kan er optimaal gewerkt worden wat vapz, huurherkwalificatie, voordelen alle aard … aangaat.

PDEF EH Logo RGB-04 klein150-40ersonenbelasting

Ik vraag de documenten op in de maanden juni, juli of augustus. Na ontvangst van de documenten vraag ik indien nodig bijkomende informatie op omtrent gezinssituatie & situatie omtrent de woning. Aan de hand van de resultatenrekening maak ik een berekening in de PB. Ik voeg een detail van deze berekening, alsook diverse attesten toe in tax-on-web. Ik stuur de klant een berekening van de ingediende personenbelasting toe en geef hen informatie omtrent mogelijke optimalisatie voor het volgende inkomstenjaar.

Ook particulieren zijn van harte welkom met hun aangifte personenbelasting.